Kandidati za občinski svet

Za aktiven občinski svet so potrebni aktivni kandidati - ljudje, ki so se že doslej izkazali s sposobnostmi, znanjem in delom za skupno dobro na različnih področjih življenja.

Kandidati

Olga Franca

Rojena 28. 4. 1960, sem univ. dipl. ekonomistka, živim v Dekanih

Že 20 let se borim za večje vključevanje žensk, saj družba, ki jo vodimo skupaj, bolje funkcionira, kot če jo vodijo le ljudje enega spola.

1
Kandidati

Edmond Gašpar

Rojen 14. 12. 1952, sem univ. dipl. ekonomist, živim na Škofijah

Na poteh po svetu sem se naučil gledati, poslušati in iskati kompromise za dosego ciljev. Po aktivnem delu v krajevni skupnosti je čas za nov izziv.

2
Kandidati

Božena Ambrozius

Rojena 03. 09. 1955, sem univ. dipl. pedagoginja, živim v Semedeli

Želim, da okrepimo takó sodelovanje občanov kot upoštevanje strokovnjakov. Da se nehamo bahati z megaprojekti in bolje poskrbimo za resnične potrebe.

3
Kandidati

Vinko Zupančič

Rojen 22. 04. 1956, sem magister ekonomije, živim v Pisarih

Sem aktiven član društev, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja in lokalno turistično promocijo. Obnovil sem porušeno domačijo, v kateri zdaj živim.

4
Kandidati

Nada Paulin Cerkvenik

Rojena 30. 12. 1978, sem univ. dipl. vzgojiteljica, živim na Markovcu

Kot članica okoljevarstvene organizacije AAG sem najbolj ponosna na naš uspeh v zvezi s plinskimi terminali v Tržaškem zalivu.

5
Kandidati

Franc Malečkar

Rojen 24. 12. 1956, sem gimnazijski maturant, živim v Premančanu

Svoj glas na volitvah zaupajmo občanom, ki s svojim dosedanjim delom jamčijo, da bodo odgovorno upravljali z javnimi sredstvi.

6
Kandidati

Barbara Umek

Rojena 08. 02. 1978, sem dipl. sanitarna inženirka, živim v krajevni skupnosti Bertoki

V meni živi močan čut za pravičnost, enakopravnost, poštenost, odprtost. Verjamem, da Skupaj lahko veliko naredimo in spremenimo.

7
Kandidati

Boris Furlan Gustinčič

Rojen 10. 06. 1955, sem elektrotehnik, živim v Dekanih

Predolgo smo samo bentili. Nastopil je čas, da se aktiviramo, da se Koper vrne v roke ljudi dialoga, kompromisa in konsenza.

8
Kandidati

Angela Lampe

Rojena 01. 01. 1958, sem trgovska poslovodja, živim v Pradah

Potem ko sem izborila center za invalidne osebe na Debelem rtiču, si bom v občinskem svetu prizadevala za sprejem strategije do invalidnih oseb.

9
Kandidati

Robert Skok

Rojen 05. 02. 1973, sem veterinarski tehnik, živim na Škofijah

Občina bi morala močno spodbujati razvoj gospodarstva, saj le to daje mladim največ možnosti zaposlitve. Ustavimo beg možganov!

10
Kandidati

Maja Bavdaž Gross

Rojena 03 03. 1953, univ. dipl. veterinarka, samostojna kulturna ustvarjalka, živim na Prisojah

Moj srčni projekt je ustanovitev lutkovnega gledališča. Mesto potrebuje prostor za kulturne dejavnosti, posvečene najmlajšim.

11
Kandidati

Kosta Marco Juri

Rojen 01. 09. 1998, študent, živim na Markovcu

Že kot otrok sem s Koprom vzpostavil posebno povezavo in začutil neprecenljivo ljubezen in hvaležnost, ker živim v tako izjemnem kraju.

12
Kandidati

Ingrid Cunja Kocbek

Rojena 06. 10. 1966, sem ekonomski tehnik, živim v Bezovici

Potrebno je razvijati zeleno gospodarstvo, zadružništvo in turizem v zaledju občine. In naj se tudi ženska energija izraža v lokalni samoupravi.

13
Kandidati

Urban Posedi

Rojen 23. 06. 1977, mizar-tapetnik in kmet-zeliščar, živi v Trseku

Vodstvo občine mora prisluhniti ljudem in ustvarjati čim boljše pogoje za ohranjanje našega naravnega bogastva in razvoj sonaravnega kmetijstva.

14
Kandidati

Ljubica Babović

Rojena 19. 05. 1956, univ. dipl. pedagoginja, živim na Markovcu

Sem človek, ki razmišlja, se opredeljuje, a se ogiba sodb. Dobro poznam različne delitve na naše in vaše, že od rane mladosti me skrbi sovražni govor.

15
Kandidati

Bojan Barišić

Rojen 17.03. 1986, ekonomski tehnik, živim v KS Olmo-Prisoje

Rad bi pripomogel, da se v koprski nogomet vrne tisti pravi športni duh, da bomo Koprčani spet ponosni na svoj nogometni klub.

16
Kandidati

Dr. Iztok Ostan

Rojen 06. 03. 1952, doktor sociologije, živim v Semedeli

Aktivirajmo voljo in znanja krajanov za trajnosten in celovit razvoj naše občine. Naj bo naše vodilo dostojanstvo in spoštovanje sebe in sočloveka.

17
Kandidati

Mirela Božič

Rojena 11. 02. 1960, upravno administrativni tehnik, živim v Pradah

Tudi občani, ki živimo izven mesta, potrebujemo kakovostno bivalno okolje in vse dejavnosti, ki bogatijo življenje.

18
Kandidati

Vojko Gašperut

Rojen 2. 12. 1949, slikam z usti, živim v Cereju

Zavzel se bom za boljše življenje invalidov, starejših in osamljenih, ki jih je poln Koper. Pripeljimo v naše galerije vrhunske likovne razstave.

19
Kandidati

Sergij Palčič

Rojen 27. 10. 1951, nosilec žive kulturne dediščine suhozidne gradnje, živi v Karlih

Obplul sem svet, zato še bolj cenim našo zemljo. Poskrbimo za osnovne pogoje življenja na podeželju, da bodo tudi odročne vasi postale spet bolj žive.

20
Kandidati

Sonja Kocjančič Posedi

Rojena 09. 07. 1977, komercialistka in kmetica-zeliščarica, živim v Trseku

Ljudem, ki so se od narave oddaljili, jo želiva z Urbanom zopet približati in na tem tudi vztrajno delava. Živimo v krajih, ki so lahko pravi raj.

21

Simon Šavle

Rojen 02. 08. 1981, elektrotehnik, živim v Pradah

Prispeval bom k temu, da bomo združevali moči in izkušnje ter čim bolj konstruktivno reševali probleme. Sem za kulturo in spoštovanje vsakega človeka.

22
Kandidati

Ismeta Hajdarević

Rojena 16. 01. 1977, delavka v kuhinji, živim v Pobegih

V svojem okolju je treba ustvarjati dober zgled, to je moje vodilo. Od občine želim, da poskrbi za neprofitna in cenovno dosegljiva stanovanja.

23
Kandidati

Borut Logar

Rojen 05. 11. 1937, upokojen predmetni učitelj glasbe, živim v Semedeli

Dolga desetletja sem dejavno vpet v glasbeno življenje na Obali. Še vedno sem pripravljen javno delovati za boljše delovne pogoje na področju kulture.

24