Robert Skok

Občina bi morala močno spodbujati razvoj gospodarstva, saj le to daje mladim največ možnosti zaposlitve. Ustavimo beg možganov!


Odkar sem se leta 1973 rodil v Kopru, sem njegov občan. Najprej smo živeli na Markovcu in do 5. razreda sem obiskoval osnovno šolo Janka Premrla Vojka, ki je žal ni več. Osnovnošolsko izobraževanje sem sklenil na Antonu Ukmarju, potem pa se podal v svet oziroma v Kamnik na Srednjo veterinarsko šolo. Sledila je Biotehniška fakulteta, smer zootehnologija, kjer so mi do diplome zmanjkali trije izpiti. 

Študij in prva služba sta pač zahtevala izbiro, izbral sem delo in špedicijo, kjer sem na različnih delovnih mestih pridobival izkušnje in kompetence. Zdaj smo z nekaterimi nekdanjimi sodelavci stopili na samostojno pot.

Starši so proti koncu devetdesetih kupili hišo na Škofijah, kamor smo se preselili. Potem je prišla prva lastna nepremičnina v Semedeli, gradnja hiše na Škofijah, družina, tri hčerke in tako naprej, kot je pač v osebnem življenju z vzponi in padci ter novimi in novimi izkušnjami, spoznanji, stališči.

Ker sem živel v različnih krajih občine, bodo moja prizadevanja v občinskem svetu najprej usmerjena k enakomernemu razvoju vseh krajev v občini. Občina bi morala tudi močno spodbujati razvoj gospodarstva in ne samo turizma, saj daje prav gospodarstvo mladim največ možnosti za zaposlovanje. Nujno je potreben dialog na kulturni ravni, etični kodeks vseh v javnih službah. Živimo v demokraciji, katere sestavni del so različna mnenja, potrebno jih je strpno sprejemati in sklepati kompromise brez diskreditacij.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo