Maja Bavdaž Gross

Moj srčni projekt je ustanovitev lutkovnega gledališča. Mesto potrebuje prostor za kulturne dejavnosti, posvečene najmlajšim.


Sem diplomirana veterinarka, ki sem umetniški hobi razvila v svoj poklic. V domači občini sem znana predvsem kot lutkarica in prekaljena aktivistična okoljevarstvenica, angažirana na domači in mednarodni okoljevarstveni in kulturni sceni. V vseh svojih aktivnostih povezujem lokalno z globalnim in obratno. 

Na kulturnem področju je to mednarodno uspešno lutkovno gledališče Papilu v prvem delu moje umetniške poti, kasneje pa vloga umetniške vodje in producentke večine projektov Mednarodnega centra lutkovne umetnosti v Kopru (PUF festival, Etno Histeria, HistEria festival, Festival Plavajoči grad ...)Na okoljevarstvenem področju smo se že leta 1984 s tremi člani, ki nastopamo na listi SKUPAJ, v okviru prve okoljevarstvene organizacije na Primorskem uspešno borili proti načrtovani premogovni termoelektrarni v Žavljah, katere dimnik bi segal do vrha Miljskega hriba in prekajeval ne samo Hrvatine, Ankaran in Koper, ampak dobršen del Slovenije. Kasneje sem aktivno sodelovala v projektih Koordinacijskega odbora za čisto okolje krajevnih skupnosti MO Koper (Kemiplas, sežigalnica v Luki Koper, Plinski terminal v Trstu in Kopru ...), mednarodno pa v  okviru globalnih mednarodnih okoljevarstvenih organizacij GAIA (ZERO WASTE), IPEN (proti rabi nevarnih pesticidov v kmetijstvu in okolju) in HCWH (za prepoved hormonsko aktivnih plastičnih materialov v zdravstvu). 

Moj doprinos novemu občinskemu svetu bo prav ta širši pogled na lokalni razvoj, zagovarjanje in aktivno podpiranje nujnosti participiranja občanov tako pri strateških fazah občinskega razvoja kot pri vsakoletnih konkretnih realizacijah skupno dogovorjenih prioritet in konkretnih investicij, vse pa seveda v okviru trajnostnega razvoja občine. Moj srčni projekt pa je ustanovitev lutkovnega gledališča v Kopru, kajti mesto ni mesto, če nima ustreznega prostora za kulturne dejavnosti, posvečenega najmlajši otroški publiki, kar je zaenkrat v občinskih planih popolnoma spregledano.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo