Olga Franca, kandidatka za županjo

Po osmih letih aktivnega dela v občinskem svetu MO Koper kandidiram za županjo kot članica Civilnega gibanja Skupaj. V njem se ob najrazličnejših projektih in dejavnostih za skupno dobro združujemo ljudje različnih prepričanj. Tovrstno sodelovanje si želim po letošnjih lokalnih volitvah tudi v občinskem svetu ter v odnosih med občino in krajevnimi in drugimi skupnostmi. Le skupaj namreč lahko našo prelepo občino pripeljemo med deset najboljših občin v državi. Skupaj znamo in zmoremo več.

Olgi smo zastavili nekaj vprašanj ob njeni kandidaturi za županjo. 

Ponovno kandidirate za županjo. Zakaj ste se tako odločili?

V prvi vrsti zato, ker Koper razvojno stagnira. In župan ter občinska uprava kot da se tega ne zavedata. Vztrajata pri investicijah, ki so v razvojnem smislu brez resne dodane vrednosti. Lučke, ki smo jih dobili sedaj pred volitvami po mestu so najlepša ilustracija tega.

Drugi razlog pa je, da sem kot občinska svetnica boleče izkusila, kako je, če krajani ne morejo načrtovati in skupaj z občinsko upravo uresničevati razvoja svojega kraja. Občani si želimo skupnega reševanja malih in velikih problemov in enakomernega razvoja vseh delov občine, ne pa komandnega vodenja enega človeka, ki misli da vse ve in zna.

Rekli ste, da občina razvojno stagnira. 

V Kopru je veliko dobrega in tudi ne želim reči, da sedanji župan dela samo slabo. Vendar pa so trendi slabi, naša prihodnost je vprašljiva. Najbolj me skrbi odhajanje mladih in izobraženih. Samo 28 občin od 212 v Sloveniji ima večji odliv možganov kot Koper. Potem je tu zadolženost občine, kjer je le 5 občin v državi slabših od naše. To bo velika ovira pri načrtovanju razvojnih investicij. Potem je tu še rast brezposelnosti, po tem pokazatelju smo med slovenskimi občinami v spodnji tretjini.

Dolga leta sem si prizadevala za nov vrtec v Dekanih. Prizadevanja so obrodila sadove.

In kako se nameravate teh problemov lotiti? Zakaj naj bi občani verjeli, da boste pri tem uspešnejši od sedanjega župana?

No, najprej zato, ker se tega problema zavedam in nanj opozarjam. Mislim, da kot edina med vsemi kandidati za župana. Potem pa še zato, ker smo v civilni iniciativi Skupaj, s strokovnjaki, ki v njej sodelujejo, pripravili uresničljiv programa reševanja teh težav. Na kratko: Koper mora prenehati z načrtovanjem megalomanskih investicij kot je razgledni stolp in najti sredstva za razvojne iniciative kot je npr. tehnološki park ipd. Menimo, da je skriti potencial predvsem v črpanju evropskih sredstev, kjer smo sedaj tudi med slabšimi v državi. Če nam to uspe, bodo mladi dobili zaposlitev v občini in jim ne bo treba odhajati iz mesta. Mladi in izobraženi pa so naš največji razvojni potencial. 

Veliko svojega časa sem in ga še bom namenila izboljševanju razmer za hitro starajočo se populacijo v Kopru. Občina potrebuje vsaj dva nova domova za upokojence, skrb za starostnike v zalednih krajih, za dementne in hospic v regiji.

Pred kratkim ste izstopili iz stranke SLS in kandidirate kot neodvisna kandidatka civilnega gibanja Skupaj. Kako je prišlo do tega, da ste se tako odločili?

S civilnim gibanjem Skupaj sodelujem že od samega začetka pred dobrimi tremi leti. Gre za skupino ljudi, ki je ves ta čas ohranjala kritično distanco do občinske politike, opozarjala na napake in iskala rešitve. Kot občinska svetnica sem v njih velikokrat našla oporo za svoje delovanje. Odločitev, da bom šla z njimi na volitve sem sprejela, še preden so me nagovorili, da kandidiram tudi za županjo.

Sicer pa sem v sebi že kar nekaj časa vedela, da strankarska politika ni zame. Pridejo trenutki, ko se moraš odločati med strankarsko disciplino in svojimi načeli in s tem sem želela narediti konec. Zaradi nekaterih dobronamernih ljudi v stranki, s katerimi sem dolgo sodelovala, odločitev ni bila lahka, a sem jo nazadnje le sprejela. Bolje pozno kot nikoli, kajne? (smeh)

Med 13 županskimi kandidati ste v Kopru edina ženska. V drugih mestnih občinah je kandidatk več. Kaj se je zgodilo v koprski občini, da se ženske umikajo iz politike?

Menim, da to lepo prikaže lanski primer šikaniranja gospe, zaposlene v Marjetici, zaradi prehoda sina v drug nogometni klub.Bila je deležna županovega pritiska zgolj zato, ker je kot mati podpirala sina, ki je želel v drug nogometni klub. In zgodba se je končala tako, da se je tudi ona izselila iz Kopra.

Ženske se pred politiko, ki za svoje cilje ne izbira sredstev (žalitve, diskreditacije, lažnive objave v občinskih medijih, pretnje z izgubo delovnega mesta) umaknemo prej kot moški. In vse to se v Kopru dogaja, to sem občutila tudi na svoji koži. Ljudje se bojijo zameriti županu, ker jih lahko doleti maščevanje. Naj spomnim samo na dolgoletno vedejevstvo direktorice Obalnih lekarn, ker župan ne mara njenega moža.

Prepričana sem, da lahko prav županja prinese pozitivne spremembe v vodenje naše občine. Ženske znamo poslušati in slišati, znamo svetovati in reševati. Vrat ne zapiramo nikomur. In v vseh teh letih delovanja v občinskem svetu, pogosto kritično do župana, sem si utrdila kožo. 

Iz dosedanjega dela v občinskem svetu

Z vztrajnostjo sem, kljub neugodnemu razmerju moči v občinskem svetu, že doslej pomagala urejati naslednje probleme v občini:

 • sanacija zemeljskega plazu v Krnici, ki se še izvaja; sanacija zidu v Gucih, Podpeči in Bezovici, Potoku - po naravnih nesrečah,
 • izgradnja novega vrtca v Dekanih;
 • dograditev osnove šole v Marezigah in Šmarjah (šole in vrtci pokajo po šivih, ker nimamo strategije in spremljanja investicij ob naraščanju števila šoloobveznih otrok) 
 • pomoč na domu: zmanjšanje čakalnih vrst z dodatno zaposlitvijo in ureditev vse pomoči starejšim pod streho Obalnega doma upokojencev Koper;
 • subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav (po 3. predlogu MOK) na območjih, kjer ne bo zgrajena kanalizacija;
 • sprejem odloka in Pravilnika o enostavnih in pomožnih objektih na kmetijskih zemljiščih za postavitev lop za spravilo kmetijskega orodja in pridelkov;
 • odprodaja štirih službenih najemnih stanovanj, v katerih so tudi 10 in več let stanovale osebe s solidnimi osebnimi dohodki in ves čas plačevale neprofitno (socialno) najemninoter pritisk na nadzor nad plačevanjem neprofitne najemnine in dejanskimi podatki najemnikov;
 • sprememba Statuta in Poslovnika MOK ter prizadevanje za javni prenos sej; 
 • prizadevanje za pospešitev izgradnje kanalizacije: Gažon, Dekani, Škofije, Smokvica, Kolomban, ...
 • nudila sem podporo Angeli Lampe pri izgradnji Centra Obala Debeli rtič in jo predlagala za občinsko priznanje, ki je bilo tudi podeljeno;
 • za ureditev luknjastih cest, bankin, ležečih policajev - izboljšanje varnosti cest v mestu (Markovec) in na podeželju;
 • borila sem se proti banalni potegavščini župana, za ponovno odprtje javnega WC na tržnici;
 • za spremembo uredniške politike javnih glasil sem se obrnila na Računsko sodišče;
 • reševanje problematike koprskih brezdomcev: dobili so topli obrok in MOK jim je dodelila v upravljanje večjo parcelo za pridelavo poljščin, ni pa uredila primernega zavetišča po vzoru dobrih praks;
 • občinska javna blagajna - brezplačno plačevanje položnic (voda, smeti, šola, vrtci) pri Delavski hranilnici Koper;
 • znižanje cen mesečnega abonmaja parkiranja s 25 na 20 EUR za občane Kopra in sprememba režima uporabe mesečnega abonmaja na parkirščih (več možnih lokacij) ;
 • bila sem proti prodaji stare šole v Sv. Antonu, danes je to hiša kulture za družbene dejavnosti za potrebe krajevne skupnosti.

Veliko svojega časa sem in ga še bom namenila izboljševanju razmer za hitro starajočo se populacijo v Kopru. Občina potrebuje vsaj dva nova domova za upokojence, skrb za starostnike v zalednih krajih, za dementne in hospic v regiji.