Vinko Zupančič

Sem aktiven član društev, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja in lokalno turistično promocijo. Obnovil sem porušeno domačijo, v kateri zdaj živim.


Sem magister ekonomskih ved in predavatelj predmetov s področja trženja in podjetništva na fakultetah in višjih šolah. Na svoji poklicni poti sem opravljal izvršne funkcije v podjetjih kot so Gorenje in EMO in bil takoj od osamosvojitve na Gospodarski zbornici Slovenije deset let zadolžen za promocijo slovenskega gospodarstva. Sem samostojni podjetnik in ustanovitelj zavoda Traven, preko katerega podpiram ohranjanje kulturne dediščine. 

Svoj dom v prelepi Istri sem ustvaril v zaselku Pisari (krajevna skupnost Gračišče), kjer sem z družino v petnajstih letih obnovil porušeno istrsko domačijo z lokalno kulturno varstveno zaščito in jo uredil tudi za turistično ponudbo. Svojo večplastno predanost Istri in naši kulturni dediščini udejanjam v več mednarodnih in nacionalnih projektih, ki so pokrivali področje kulturne dediščine, ter na spletnem portalu Traven in aktivno delujem pri ohranjanju starih obrti, zlasti gradnji suhega zida. Tako sem danes aktivni član več društev, ki se na različne načine ukvarjajo z lokalno turistično promocijo, razvojem turizma in podeželja.

Prizadevam si za razvojno napredne rešitve pri koreninah tal, hkrati pa opozarjam na pomanjkljivosti v lokalni samoupravi in si prizadevam, da bi bolje izkoristili priložnosti, ki jih ponuja naša dragocena mestna in podeželska kulturna dediščina ter edinstven geografski položaj naše mestne občine. Veliko sem še pripravljen storiti, da se bomo v naši občini vsi deli družbe vključevali v lokalno samoupravo in prispevali k materialno in duhovno bogati lokalni skupnosti, polni podjetniških in razvojnih priložnosti.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo