Borut Logar

Dolga desetletja sem dejavno vpet v glasbeno življenje na Obali. Še vedno sem pripravljen javno delovati za boljše delovne pogoje na področju kulture.


Bil sem dolgoletni učitelj violine na glasbenih šolah v Kopru, Izoli in Piranu (nekdanji Center za glasbeno vzgojo Koper - CGV), dirigent šolskega godalnega orkestra, ki je na takratnih jugoslovanskih tekmovanjih dosegal velike uspehe. Naš koprski orkester je bil na primer v primerjavi s šolskimi orkestri največjih jugoslovanskih mest (Zagreb, Beograd, Novi sad, Dubrovnik) kar štiri krat najvišje ocenjen. V letu 1983 je zaradi teh uspehov in želje nekdanjih članic in članov šolskega orkestra po nadaljnjem igranju – nastal Obalni komorni orkester, ki deluje še danes. 

Leta 1992 sem prevzel mesto ravnatelja CGV in ob koncu drugega štiriletnega mandata s pomočjo nekaterih članov kolektiva pridobil koprski glasbeni šoli status srednje glasbene šole oziroma umetniške gimnazije v okviru Gimnazije Koper. Zveza slovenskih glasbenih šol me je leta 2005 nagradila z najvišjim stanovskim priznanjem - Gerbičevo nagrado. 

Sem ustanovni član Društva prijateljev glasbe, njegov 20-letni aktivni predsednik ter častni član. 

Letos sem za uspehe na področju ljubiteljske kulture ter vodenje koncertne dejavnosti v okviru Društva prijateljev glasbe in »za dolgoletno in prizadevno delo na področju inštrumentalne glasbe« prejel Srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Kot tak se bom v okviru koprskega Civilnega gibanja SKUPAJ potegoval za izvolitev v Občinski svet Mestne občine Koper na letošnjih lokalnih volitvah ter deloval predvsem z željo po izboljšanju delovnih pogojev na področju kulture. 

Z ženo živiva v Semedeli.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo