Ingrid Cunja Kocbek

Potrebno je razvijati zeleno gospodarstvo, zadružništvo in turizem v zaledju občine. In naj se tudi ženska energija izraža v lokalni samoupravi.


Živim v vasici Bezovica pod Kraškim robom. Že dvanajst let aktivno delujem v svetu Krajevne skupnosti Črni Kal in se soočam s problemi ter potrebami naših krajev. Pred leti je nad našimi domovi prišlo do podora stene. Za rešitev problema smo se zelo angažirali in v sodelovanju z občino ter direkcijo RS za ceste podor uspešno sanirali. Pred dvema letoma je zgolj kilometer od našega doma gorelo. To ni bilo prvič, saj ima železniška proga na tem mestu velik naklon, vlaki zavirajo in iskre lahko zanetijo ogenj. Tudi tukaj so bila potrebna opozorila železnicam oziroma odgovornim.

Profesionalno se ukvarjam z zavarovalništvom. Izpolnjuje me tudi delo na kmetiji, kjer se soočamo z izzivi zaraščanja pokrajine in prekomerne populacije divjadi, kar ogroža obstoj kmetijskih površin v naši dolini. Stiki z naravo me polnijo s pozitivno energijo, ki jo potrebujem za usklajevanje družinskih in družbenih izzivov.

Zavzemam se, da se ženska energija izraža v lokalni samoupravi. V občinskem svetu bom izpostavljala potrebe podeželja po razvoju zelenega gospodarstva, kar zajema zelena delovna mesta, dostojna za ljudi. Na področju podjetništva bom podpirala nove oblike dela kot je zadružništvo, zaledje ima še veliko potenciala za razvoj turizma.  

Zagovarjam participatorno demokracijo, saj vključuje širši krog aktivnih občanov in jih zbliža z občinskim upravljanjem. 

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo