Edmond Gašpar

Na poteh po svetu sem se naučil gledati, poslušati in iskati kompromise za dosego ciljev. Po aktivnem delu v krajevni skupnosti je čas za nov izziv.


Sem letnik 1952 in imam stalno bivališče v KS Škofije od svojega tretjega leta starosti. Po izobrazbi sem univ. dipl. ekonomist, sicer podjetnik v aktivnem pokoju. Na svoji življenjski poti sem se srečeval z različnimi mednarodnimi okolji na več kontinentih, tudi z Japonsko in Kitajsko. Spoznaval sem različne kulture, veroizpovedi, narodnosti in narodnostne skupine, politične sisteme in poslovne običaje, komuniciral v vsaj 4 tujih jezikih. Naučil sem se gledati, poslušati in iskati kompromise za dosego ciljev.

Pretežni del delovne dobe sem bil tesno vpet v poslovno dejavnost in tako preskočil dolga leta dogajanja v lokalnem okolju. Leta 2010 sem po večletnem opazovanju stagnacije v naši krajevni skupnosti pričel razmišljati o tem, da se je za želene spremembe za boljše bivalne in življenjske pogoje potrebno angažirati, da se samo pač ne bo nič naredilo. Tako kot sem se v zgodnjih osemdesetih letih angažiral pri prostorskem umeščanju hitre ceste v našo krajevno skupnost.

V letu 2011 sem bil na lokalnih volitvah izvoljen v svet KS Škofije, kjer sem deloval kot predsednik komisije za infrastrukturo. V njej sva z mlajšim kolegom Matejem Gabrielom pripomogla k marsikateremu pomiku občinskih projektov (enoten projekt in gradbeno dovoljenje kanalizacije Zg. Škofije, nujna delna sanacije ceste Škofije -Tinjan, vzdrževanje cest Tinjan-Urbanci in Škofije-zaselek Grad, pobude za razvinjetenje hitre ceste od meje do Kopra …). To me je vzpodbudilo, da sem v drugo kandidiral v letu 2014, bil izvoljen v svet KS in nato še za predsednika sveta.

Žal je angažirano in strokovno argumentirano delo naletelo na odpor občinskih uradnikov na čelu z županom. V prvem mandatu tako, da so posamični uradi zapirali vrata za pogovore, v drugem pa že na samem začetku jasno izkazano stališče župana (tudi javno), da z menoj ne bo komuniciral.

Žal in škoda, predvsem za krajane, pa tudi za župana in občinsko upravo. Namesto da bi izrabili priložnost za konstruktivni dialog, ki bi na terenu pokazal, kako se z sodelovanjem in velikim volonterskim angažiranjem v KS lahko veliko bolj racionalno in z večjim učinkom uporabijo razpoložljiva javna sredstva. To ni velika znanost, velja le preprosta logika, da krajani sami najbolje poznamo naše potrebe in prioritete. Zato ignoranca in aroganca vodstva občine nimata v lokalni samoupravi kaj iskati.

Ker želim pokazati vzgled, da sta dva mandata delovanja v istih organih lokalne samouprave stvar osebne moralne higiene in zato, da probleme naše skupnosti, ostalih krajevnih skupnosti in širše probleme občine pomagam reševati tudi na višjem nivoju, sem se odločil tokrat kandidirati v mestni svet. Skupaj s kolegico Olgo, ki jo vidim kot edino usposobljeno za prevzem županskega mesta, bi si želel vašo podporo ali vsaj zavezo, da boste šli na tokratne volitve in glasovali po svoji vesti in ne nasedali »skrbi« za občana le vsako četrto (volilno) leto.

Na seznam kandidatov
  • Deli objavo