Zakaj se ambulanta za Škofije odmika v naslednje leto

Vodja urada za družbene dejavnosti spreminja stališča o ambulanti na Škofijah tako kot že leta pri osnovni šoli. Občina nima zdravstvene strategije.


Naslovna slika: Izbrani prostor za ambulanto Škofije (Foto: Barbara Verdnik)

Če je bilo v začetku lanskega leta videti, da bodo Škofije z novim županom hitro dobile dolgo obljubljeno družinsko ambulanto, se zdaj vse skupaj odmika v leto 2021. CG Skupaj si ves čas prizadeva, da bi se zdravstvene storitve približale občanom in postale dostopnejše, kar je v skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja". Zato smo se še posebej angažirali tudi v županovi koordinaciji, saj je bilo potrebno le določiti primeren prostor in dolgoletna želja hitro rastočega števila prebivalcev krajevne skupnosti Škofije bi se lahko začela uresničevati. A začetni zagon je popolnoma popustil. Vodja urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec, ki   je pod bivšim županom zagovarjal načelo »najprej štalca, potem kravca«, je zdaj,  kot kaže, načelo spremenil v »najprej kravca, potem štalca«. Poglejmo.

Obljubljena ambulanta za Škofije se financira v Kopru

Bivši župan je Krajevni skupnosti (KS) Škofije, ki je na občino pošiljala sklepe sveta in zborov krajanov o nujnosti zdravstvene oskrbe v kraju, obljubljal ambulanto več kot tri leta. V začetku leta 2018 je bilo Zdravstvenemu domu Koper tako odobreno financiranje dodatne ambulante na Škofijah, financiranje je steklo 1. avgusta 2018, a Boris Popovič (niti Timotej Pirjevec) si do aprila 2018 sploh ni ogledal možnih prostorskih umestitev. Kot neprimerne je zavrnil prostore fitnesa v zadružnem domu, nepremičninarja v občinskih prostorih na najbolj primerni lokaciji pa ni hotel "vznemirjati". Zato pa je pet mesecev pred volitvami prišel z lepimi risbicami in zahtevo, da se ambulanto umesti v avlo zadružnega doma in s tem uniči njeno funkcionalnost. Čeprav so bili krajani proti  in je svet KS ponudil umestitev v nadstropju zadružnega doma, je župan vztrajal pri svojem. Škofije so tako pod njegovim županovanjem ostale brez ambulante, on pa brez zmage na volitvah.

Prostor izbran, aktivnosti upočasnjene

Novo vodstvo občine je v začetku mandata sprožilo aktivnosti za realizacijo potreb krajanov in ambulante na Škofijah. Dvakrat so si ogledali vse prostorske možnosti in kot najprimernejše izbrali prostore nekdanje pekarne, ki so v občinski lasti in jih ima trenutno v najemu nepremičninar. Naročili so že tudi idejno rešitev prostorske ureditve. Odgovorni (župan ter vodji uradov za družbene dejavnosti in nepremičnine) so zagotovili, da bodo zaradi javnega interesa dve pogodbi  o najemu odpovedali oziroma se z najemnikom poskusili dogovoriti za preselitev.

Na pobudo župana Aleša Bržana so v KS Škofije izvedli tudi anketo, v kateri so krajane ponovno povprašali o smotrnosti umestitve ambulante družinske medicine v kraju. Kot že večkrat pred tem, so krajani tudi tokrat izrazili veliko potrebo po zdravniku oziroma ambulanti v KS, ki šteje že 3.400 prebivalcev in je največja zaledna KS v občini. Pa tudi večja kot vsaj 20 občin v državi.

Po številnih razpravah na županovi koordinaciji je obveljalo stališče, da bo na Škofijah ambulanta družinske medicine pod okriljem Zdravstvenega doma Koper, kar je bil tudi sklep sveta in zbora KS Škofije. V objektu zobne klinike na Škofijah, ki je bila še v izgradnji, je predstavnik investitorja ponujal približno 30 m2 prostora za koncesijsko (zasebno) ambulanto, za kar pa se župan ni odločil. 

Še avgusta lani je kazalo, da aktivnosti vodijo v pravo smer, potem pa so se začele stvari spreminjati. Za realizacijo ambulante je bil v osnutku proračuna najprej predviden znesek 80.000 evrov, nakar je pred sprejetjem proračuna ta postavka izginila. Župan je decembra na Škofijah še zatrjeval, da se na ambulanti dela in da bo realizirana do konca 2020, hkrati pa je bilo vse več neuradnih govoric o tem, da naj bi Škofije dobile koncesijsko – zasebno ambulanto, brez jasne opredelitve, da bi to morala biti ambulanta družinske medicine, ki izpolnjuje standard referenčne ambulante (zdravnik specialist družinske medicine - višja medicinska sestra - medicinska sestra). 

Enkrat štalca, drugič kravca 

Potem pa je februarja prišla s sveta KS in občine zgolj skopa informacija, da bo ambulanta verjetno šele naslednje leto. Vodstvu občine smo zato konec februarja postavili naslednji vprašanji:

  • Zakaj že dodeljene ambulante oziroma programa družinske medicine ne premestite na Škofije in morebitno kasneje (v letu 2021) pridobljeno financiranje programa uporabite za ambulanto na drugi lokaciji?

Ker je župan septembra lani zagotovil, tudi na seji sveta KS Škofije, da bo najemno razmerje prekinjeno (enoletni odpovedni rok) in bo ambulanta leta 2020 realizirana, pa še:

  • Ali je bilo najemno razmerje odpovedano in če da, kdaj?

 Vodja Urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec je potrdil, da je bil leta 2017 pridobljen nov program družinske medicine za območje Škofij in zapisal: 

»Ker pa ni prišlo do soglasja glede mikrolokacije umestitve ambulante, smo morali izvajanje ambulante locirati na drugo lokacijo, kjer je prostor že ustrezal pogojem za izvajanje. V nasprotnem primeru bi lahko plačilo za izvedbo storitve izgubili in s tem ne bi mogli zasledovati cilja večje dostopnosti do zdravstvenih storitev.«

In zakaj ne bi tega programa zdaj premestili na Škofije, naredili relokacijo? 

»Menim, da selitev ene od obstoječih, delujočih in uveljavljenih ambulant na novo lokacijo, na območje izven naselja Koper, ne bi bila ustrezna rešitev. Zavzemati se moramo za širitve programa družinske medicine ter nove programe umeščati tudi v lokacije izven naselja Koper ter jih tako tudi fizično približati potencialno novih pacientom. Premestitev obstoječega programa na Škofije dejansko ne bi povečala dostopnosti za krajane Škofij, saj bi zdravnik že imel svoje opredeljene paciente, vprašanje, če bi sploh lahko opredeljeval na novo.

Pogoj za začetek postopkov za umestitev ambulante splošne medicine na Škofijah je zagotovitev sredstev za izvedbo dodatnega programa družinske medicine oziroma pridobitev dodatnega programa družinske medicine v Splošnem dogovoru.«

O pogodbi z nepremičninarjem pa:

»Glede najemnega razmerja vam sporočam, da med najemnikom in Mestno občino Koper potekajo aktivna dogovarjanja, kjer je cilj Mestne občine Koper, da bi najemnik zapustil prostore v prvem kvartalu leta 2021.«

Iz gostobesednega  formalnega odgovora lahko samo ugotovimo, da volje za zagon ambulante na Škofijah pri vodji urada ni prav veliko, zato pač prilagaja tudi svoja stališča. Ko je bil odobren in financiran program, ni bilo prostora, ko je prostor izbran in potrjen, pa tja ne bi umestil odobrenega programa, ampak novega. Ko in če bo odobren. Najhuje pa je, da Škofije vse od leta 2017 do danes sploh nimajo glede ambulante nobenega sklepa občinskega sveta, župana, sveta zavoda Zdravstvenega doma ali urada za družbene dejavnosti ali postavke v proračunu. Skratka, vse je na ravni besed in obljub. Ali je to kompetentno vodenje pomembnega urada? Verjetno ne. Občina sploh nima zdravstvene strategije in dorečene politike na področju zdravstva, sociale, šolstva … S koncesijami v zdravstvu je delala povsem po domače. Računsko sodišče je lani ugotovilo nepravilnosti, vendar je bila koprska občina edina, ki ni poslala odzivnega poročila in nepravilnosti ni odpravila. Občina je namreč kar v nekaj primerih delovala v nasprotju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Kako je z odgovornostjo?

Nepravilnosti oziroma ravnanja v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti, kar je ugotovilo Računsko sodišče, so nastala pod bivšim županom, pod novim županom pa vsaj do spomladi niso bila odpravljena. Vodja urada pa je vseskozi Timotej Pirjevec. 

Ni pa edini. Direktor zdravstvenega doma je tako kot pod Popovičem Igor Hrvatin (prej v.d., zdaj direktor s polnim mandatom in z vprašljivim imenovanjem), ista je strokovna direktorica Ljubica Kolander Bizjak, pa tudi predsednica sveta zavoda, od koder sta se po imenovanju Hrvatina umaknila člana iz Ankarana, je še vedno Jana Tolja. Župan ima sicer tudi podžupanjo za zdravstvo, a pozitivnih sprememb na področju zdravstva žal ni zaznati.

 Z ogleda prostorov junija lani: nekateri člani sveta KS s predsednikom Matjažem Čokom, Timotej Pirjevec, župan Aleš Bržan in podžupanja (Foto Barbara Verdnik)

 

.

 

 

 

 

 

 

 


  • Deli objavo