Vrnite Malo ložo Pretorski palači in občanom!

Javni poziv Mestni občini Koper in občinskim svetnikom MOK


Gibanje Skupaj poziva Mestno občino Koper in občinske svetnike MOK, naj naredijo vse, da Mala loža, ki jo je MO Koper pred 12 leti nepremišljeno prodala, na dražbi 30. 8. 2017 ne bo prodana zasebniku in da lastninska ter arhitekturna celovitost Pretorske palače ne bosta ogroženi.

Besedilo javnega poziva:

ML 2017 08 21 JavniPoziv-celoten.pdf  • Deli objavo