Volitve pred vrati, stranke pa brez politike do lokalne samouprave?

Bodo stranke podprle lokalno samoupravo in participacijo občanov, ali še naprej omogočale šerifovsko vladanje v občinah?


Gibanje Skupaj je v začetku marca političnim strankam poslalo javno pismo z vprašanji pred državnozborskimi volitvami. Z odstopom premiera dr. Mira Cerarja se je pokazalo, da bodo te še nekoliko prej od pričakovanj. Odnos strank do lokalne samouprave, participacije državljanov pri oblikovanju občinskih proračunov, županskih mandatov, medijev je tako danes še bolj aktualen in zanimiv kot je bil včeraj.

Za ilustracijo prispevkov na to temo nam je Franco Juri odstopil nekaj svojih še vedno aktualnih karikatur. Leta tečejo, v koprski občini pa nič novega.

Naj spomnimo, katera vprašanja smo javno zastavili strankam (več tukaj): Kako je ali bo v vašem programu zastopano področje lokalne samouprave? Ste za celovito reformo lokalne samouprave, ki bo onemogočala opisane anomalije? Kakšen je vaš odnos do mandata županov? Ste za to, da se ga omeji na dva mandata in s tem prepreči klientelizem in korupcijo? Kakšni ukrepi in kje so potrebni, da bomo občani participirali pri oblikovanju občinskih proračunov? Kakšno vlogo bi v procesu odločanja občinskih struktur podelili ožjim delom občine (krajevnim skupnostim in mestnim četrtim) za zadeve, ki se jih neposredno tičejo? Sodi reforma medijske zakonodaje, ki bo rešila tudi problem občinskih “medijev”, med vaše prioritete?

Vsekakor bi morale imeti resne stranke, ki želijo krojiti našo prihodnost, resno zastavljeno politiko lokalne samouprave. Od izvajanja temeljnih nalog občin je namreč odvisno, ali so državljanke in državljani v svoji državi enakopravni, imajo skladno razvita mesta in podeželje, enake možnosti šolanja otrok, kanalizacijo ali izpuste v naravo, premišljeno prostorsko načrtovanje in urejanje ali devastacijo prostora.

Od enajstih nagovorjenih političnih strank sta se nam uradno odzvali samo dve, še dve pa sta preko posamičnih članov obljubili odgovore. Ob tem se sprašujemo: Ali stranke še nimajo programov? Morda lokalna samouprava ni na njihovem prednostnem seznamu? Ali namesto tehtnih in vsebinskih odgovorov kalkulirajo, kaj jim bo prineslo več glasov volivcev?

Stranka SLS nam je odgovorila, da bodo odgovore poslali v najkrajšem času. Odgovor Desusa objavljamo v celoti, kot bomo tudi vse ostale, ki jih še pričakujemo.

Odgovor DESUS: " Najlepše se vam zahvaljujemo za poslana vprašanja, a ker v stranki DeSUS programska izhodišča in prioritete delovanja v prihodnjem mandatu še pripravljamo, vam žal ne moremo ponuditi konkretnih odgovorov. Tudi sami se strinjamo, da bi veljalo v prihodnjem mandatu odpreti vprašanje lokalne samouprave, predvsem v smislu regionalizacije. Žal nam je, da temu vprašanju aktualni resorni minister Boris Koprivnikar ni namenjal dovolj pozornosti, saj gre za kompleksno področje, ki ga ni mogoče spreminjati čez noč in brez konsenza vseh deležnikov. Enako je tudi pri vprašanju omejevanja mandatov posameznih funkcionarjev, tako na nacionalni kot lokalni ravni, rešitve morajo biti dobro utemeljene in skladne z ustavnim redom."


  • Deli objavo