UP Inde: Projekt, ki navdihuje in nagovarja

Gibanje Skupaj je za občinsko Priznanje z veliko plaketo v letu 2018 predlagalo UP Inde. Ne veste, zakaj?


Ustvarjalna platforma Inde (UPI) je v obdobju od 5. oktobra 2014 do 15. septembra 2017 s svojo dejavnostjo razvila model avtonomnega javnega prostora, ki je postal pomembno središče urbane kulture v najširšem smislu. S tem je pomembna prispevala k javnemu življenju v Mestni občini Koper ter k njenemu razvoju in uveljavitvi.

Foto: UP Inde

Kolektiv Ustvarjalne platforme Inde (UPI) je skupnost aktivistk in aktivistov, ustvarjalk in ustvarjalcev, prostovoljk in prostovoljcev, ki je skoraj tri leta delovala v opuščenem koprskem industrijskem objektu nekdanjih invalidskih delavnic Inde na Ulici 15. Maja 6 v Kopru, z namenom, »da si pod lastnimi pogoji ustvarimo prostor, kjer lahko razvijamo vse človeške, miroljubne, kulturne, družbene in zabavne stvari, ki nam jih trenutni sistem oziroma trenutno stanje ne omogoča« (Vir

Način delovanja Indejank in Indejancev, kot so se sami poimenovali, temelji na prostovoljnem delu, minimalnih sredstvih ter popolni neodvisnosti. Organizirani so horizontalno, odločajo soglasno. V času zasedbe opuščenega objekta so vzpostavili solidarnostne mreže, ki so povezovale prostovoljce, aktiviste in lokalno prebivalstvo, delovali pa so tudi izven občinskih in državnih meja. Z vso svojo dejavnostjo so Indejanke in Indejanci uspešno dokazovali eno od svojih vodil, da ne potrebujemo veliko, da ustvarimo ogromno.

Ustvarili so avtonomen javni prostor, ki je postal pomembno središče urbane kulture v najširšem smislu. 

Po uvodnem čiščenju, urejanju, saniranju, dograjevanju, opremljanju … prostora in okolice so pripravili prvi javni dogodek 5. februarja 2015. Po nam dostopnih podatkih so (do aprila 2017) organizirali 642 najrazličnejših dogodkov: predavanja, delovne akcije, razprave, delavnice, nabirke za potrebe delovanja UPI in drugih kolektivov, koncerte, literarne večere, filmske in gledališke predstave, razstave, športne dogodke, druženja ob igrah, večerjah … V svojih prostorih so gostili več kot 250 različnih slovenskih in tujih glasbenikov in izvajalcev.

Kot soorganizatorji ali aktivni udeleženci so sodelovali tudi na odmevnih prireditvah v MO Koper in izven nje (koprska Oživela ulica, ankaranska Bandima, festival Burja, sežanski Mladifest in Premiki …).

Napovednik prvih javnih dogodkov

Kolektiv UP Inde je pomembno zaznamoval naš čas. V degradiranem objektu je ustvaril odprt prostor svobode, kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, spoštovanja različnosti, povezovanja, solidarnosti, skupnostnega delovanja, medgeneracijskega povezovanja, razvoja potencialov ...

Ali, kot so med drugim zapisali v svoji izjavi za javnost konec avgusta 2017: »V Kopru je obstajal otok svobode, emancipacije, solidarnosti, brezskrbnosti, sobivanja, strpnosti, antiseksizma, antikapitalizma in antifašizma.« (Vir)

Žal redki in izganjani avtonomni prostori so v Evropi in Sloveniji nekakšen »naravni rezervat«, »čuvar ognja«, v svetu degradacije človeškosti in skupnosti. 

UP Inde nas navdihuje in nagovarja. »Zarisuje enega od možnih produktivnih in kreativnih odgovorov na probleme današnjega časa, ki jih, vsak na svoj včasih bolj, drugič manj posrečen način, iščemo vsi. /…/ Razkriva, da je svet, ki bi bil korenito drugačen od sedanjega sveta izkoriščanja, podreditve in nasilja, v katerem skušamo tako ali drugače preživeti, vendarle možen.« (Vir)

Za gibanje Skupaj

Božena Ambrozius in Vinko Zupančič


  • Deli objavo