SKUPAJ gre na volitve z Olgo Franca

Nekaj dobrih razlogov, zakaj gremo na volitve, potem ko smo v dveh tednih zbrali čez 500 overovljenih podpisov podpore


Civilno gibanje Skupaj je v preteklih dneh zbralo čez 500 overovljenih podpisov podpore tako za kandidatko za županjo Olgo Franca kot za listo kandidatov za občinski svet v Mestni občini Koper. Na listi so aktivni občani z različnih področij: ekonomist in predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar, pedagoginja Božena Ambrozius, magister ekonomije in borec za ohranjanje kulturne dediščine Vinko Zupančič, vzgojiteljica, okoljevarstvenica Nada Paulin, raziskovalec in skrbnik kraških jam ter legenda okoljevarstva na Obali Franc Malečkar, pobudnica in borka za izgradnjo Centra Obala Debeli rtič za invalide Angela Lampe, Maja Bavdaž Gross – veterinarka in ustanoviteljica primorskega uličnega festivala PUF, mlada kmetovalca Sonja Kocjančič Posedi in Urban Posedi, študent Kosta Juri, doktor socioloških znanosti in raziskovalec človeških virov Iztok Ostan in dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Koper gospod Borut Logar ter drugi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam s podpisom pomagali, da lahko kandidiramo. Upravičili bomo vaše zaupanje.

Delegacija Skupaj pred vložitvijo kandidature

Zakaj gremo Skupaj na volitve z Olgo Franca

Zato, da Mestno občino Koper skupaj razvijemo med 10 najbolj uspešnih, ljudem prijaznih, okoljsko in prostorsko urejenih občin v Sloveniji.

Danes je Koper zaradi izjemno visoke zadolženosti (207. mesto oziroma samo 5 občin je bolj zadolženih kot Koper), bega izobraženih (184. mesto), slabega odnosa do okolja in nižjega življenjskega standarda prenizko na lestvici slovenskih občin

Zato, da bo občinski svet z aktivnimi in odgovornimi predstavniki Skupaj odločal v interesu vseh občanov.

Danes je žal občinski svet le županov glasovalni stroj.

Zato, da bomo s soudeležbo skupaj načrtovali enakomeren razvoj celotne občine in porabo občinskega proračuna na podlagi potreb in razvojnih ciljev vseh 22 krajevnih skupnosti v mestu in na podeželju.

Danes je proračun žal malha za neracionalno trošenje za lišpanje mesta, ne pa za resnične razvojne potrebe.

Zato, da skupaj poskrbimo za enakopravnost vseh občanov in krajevnih skupnosti s posebnim posluhom za starejše, socialno ogrožene in invalide.

Danes so predvsem starejši prepogosto odrinjeni na rob družbenega dogajanja in prepuščeni sami sebi.

Zato, da bomo lahko skupaj s sosedi iz občine Ankaran trajnostno razvijali Luko Koper in se skupaj upirali nespametnim idejam, kakršni sta Nato baza ali madžarski investitorji drugega tira.

Danes nas skušajo spreti, da bi nam lažje vladali.

Zato, da skupaj ohranimo kulturno dediščino mesta Koper in jo vključimo v razvojne načrte prihodnosti. Zato bomo v prvem letu mandata sprejeli občinski prostorski načrt.

Danes župan dediščino vidi kot oviro nenasitnim investicijskim apetitom, ne pa kot zastavek prihodnosti.

Če naj vse to dosežemo, moramo skupaj z dobro županjo poskrbeti za transparentno upravljanje in vodenje občine, ki mora biti servis ljudem.


  • Deli objavo