Se občina boji stroke?

Tudi sedanjemu županu bomo poslali pobudo za celovito ureditev Male lože v skladu z napotili stroke, saj ostaja še kako aktualna


Civilno gibanje Skupaj že več kot dve leti intenzivno zasleduje cilj, da bi Mala loža s svojo podobo in vsebino končno zasijala, kot si zasluži. A kljub spodbudnim obetom nove oblasti do danes, skoraj leto po volitvah, bistvenih sprememb v odnosu in pristopu ni videti. Občina je slaščičarju Deharju sicer dovolila v del Male lože postaviti mize in urediti prostor ob Čevljarski, ne pa tudi urediti notranje stene, češ da naj bi tam postavili razstavo. Razstave še vedno ni, stene so zanemarjene, uradnih informacij, ali se z Malo ložo kaj dogaja, pa tudi nismo zasledili. Zato bomo županu poslali pobudo za celovito ureditev Male lože v skladu z napotili stroke.

Začasna raba Male lože (Foto Barbara Verdnik)

Naj na kratko obnovimo naše aktivnosti v zvezi z Malo ložo. Potem ko smo z odmevno peticijo dosegli, da je prišla nazaj v last Mestne občine Koper, smo pripravili široko javno razpravo s strokovnjaki o konkretnih zamislih o prihodnji ureditvi in rabi Male lože. V skladu s tem smo jeseni 2017 pozvali MO Koper, takratnega župana in občinske svetnike k ustreznim nadaljnjim korakom in ukrepom. Ni jih bilo, in Mala loža je ostala v celotnem letu 2018 zanemarjena, prazna pozabljenka.

Še vedno zanemarjene stene Male lože (Foto Barbara Verdnik)

Takoj v začetku letošnjega leta, ko se je začel pripravljati nabor projektov za proračun in načrt razvojnih programov, smo na prioritetno mesto spet postavili ureditev Male lože.

Županu in koaliciji smo dali tudi zelo konkreten predlog (8. februarja), ki se je glasil: 

»MO Koper ima številne komisije in odbore (npr. za šport, turizem, promet, plazove, begunsko krizo…), ki niso redna delovna telesa občinskega sveta, temveč jih v skladu s potrebami s sklepom imenuje župan. Zato predlagamo, naj v skladu z že utečeno dobro prakso župan imenuje strokovno komisijo in ji zada projektno nalogo, kako ustrezno ovrednotiti Malo ložo ter kratkoročno in dolgoročno upravljati z njo. CG Skupaj je pripravljeno prevzeti in voditi projekt in najti kratkoročne in kasneje dolgoročne rešitve. Iz te komisije bi se lahko razvila tudi širša vsebina o oživitvi mesta.« 

Pobuda, da bi pri osmišljanju Male lože sodelovala stroka, ni bila upoštevana, prav tako se z njo, kot kaže, nihče celovito ne ukvarja. Županu in koaliciji v pomoč ter občanom v informacijo bomo zato na našem blogu v naslednjih dneh objavili mnenja in predloge strokovnjakov z okrogle mize izpred dveh let, ki ostajajo tudi danes še kako aktualni.

Mala loža še vedno čaka na celovito, strokovno zasnovano oživitev (Foto Barbara Verdnik)


  • Deli objavo