Odločanje o prihodnosti brez prave informacije in participacije

Občinski svet danes sprejema zelo pomembne dokumente o prihodnosti občine. Zamujena priložnost za informiranje in sodelovanje občanov.


Danes bo koprski občinski svet obravnaval zelo pomembne dokumente o prihodnosti občine. Proračuna za leto 2021 in 2022, načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za obe leti oziroma seznam nepremičnin za odprodajo, poslovni in finančni načrt stanovanjskega sklada za dve leti, program športa za prihodnje leto in Trajnostno urbano strategijo mesta Koper 2030.

Neizkoriščene možnosti obveščanja

Zanimivo je, da o vseh teh temeljih upravljanja z javnim premoženjem v naslednjih dveh letih, občani praktično nismo obveščeni. V občinskih medijih, v tiskanem decembrskem KP MOK in na ekopercapodistria, ni mogoče najti nobenih vsebin, ki bi nam odstrle usmeritve občinskega vodstva do konca leta 2022, ni prioritet ali merljivih ciljev. Tudi na uradnem koper.si napovedi zadnje letošnje seje na 1. strani ni mogoče najti. Prav tako občina, ki za svoje medije in obveščanje javnosti potroši zelo veliko denarja, vsebine ni skomunicirala z mediji.

Z naslovnice decembrskega občinskega glasila KP MOK 37

Vsem naštetim pomembnim točkam današnjega dnevnega reda je skupno tudi, da so svetnikom dani kot predlogi prve obravnave, ki pa se sprejmejo po skrajšanem postopku. Torej takoj. Vse ideje, predlogi, razprave svetnikov zato ne bodo imeli učinkov.

Razprave v prazno?

O navedenih dokumentih so dan pred sejo razpravljala delovna telesa občinskega sveta (Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance in gospodarstvo, za krajevne skupnosti … ), ki morajo podati mnenja o njih. Tudi njihove razprave in ideje so na nek način razprave v prazno, saj se od njih pričakuje le pozitivno mnenje na dokumente in ne participacije pri njihovi vsebini.

Pod prejšnjim županom je bila lokalna samouprava povsem zanemarjena, v dveh letih pa se žal vsebinsko pri odločanju ni kaj veliko spremenilo. Razen, da je veliko bolj prijazno.

Temelj je boljše informiranje

Zato si v skladu s Strategijo razvoja lokalne samouprave v državi želimo, da bo vodstvo občine omogočilo, spodbujalo in podpiralo aktivno sodelovanje občanov pri najpomembnejših korakih v prihodnost. Sploh zato, ker bi si dokumenti še kako zaslužili izboljšav. Temelj za večje sodelovanje občanov pa je seveda boljše informiranje. 

O Trajnostni urbani strategiji, ki so jo v podobnih občinah sprejeli v začetku evropske perspektive 2014-2020 in ne na koncu, pa naslednjič.

Prva stran ekopercapodistria na današnji dan


  • Deli objavo