Novi Slavnik v Semedeli

V javni razpravi so izhodišča za ureditev območja nekdanjega Slavnika. Kakšna so, kdaj o njih javno in kakšni so odzivi, pišemo v treh nadaljevanjih.


Od 9. marca do vključno 7. aprila 2021 je v javni obravnavi predlog za pozidavo in ureditev degradiranega območja nekdanjega Slavnika in njegove okolice; dostopen je na spletni strani MOK ter na sedežih krajevnih skupnosti Semedela, Za gradom in Koper-center. Javna razgrnitev bo predvidoma 31. marca. Zaradi trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje in zajezitev okužb s SARS-CoV-2 bo število udeležencev omejeno; zainteresirani se prijavimo na omenjenih krajevnih skupnostih med 22. in 26. marcem. Vse do (vključno) 7. aprila lahko podajamo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Obrazec je dosegljiv tukaj.

Mestna občina Koper je objavo predloga izhodišč za ureditev območja nekdanjih Slavnikovih garaž začela na pobudo podjetja Zaliv, lastnika tega zemljišča. Po naročilu lastnika zemljišča sta idejno zasnovo in izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Slavnik« pripravila koprski IB Biro in ljubljanski Studio Kalamar. Predlog v bistvu ponuja neke vrste javno-zasebnega partnerstva, saj poleg zemljišča nekdanjega Slavnika zajema tudi parcele v lasti MO Koper, Republike Slovenije in Župnije Koper.

Predlagani projekt naj bi obsegal območje nekdanjih Slavnikovih garaž in njihovo neposredno okolico, z nadhodom pa bi segel do semedelske promenade (Vir: Studio Kalamar)

Predlog predvideva zelo obsežen poseg v prostor. Od petih predvidenih stolpičev s petimi oziroma šestimi etažami višine do 28 metrov bi bili trije stanovanjski, četrti bi bil poslovni objekt, peti pa hotel oziroma objekt z varovanimi stanovanji. Spletna stran MOK povzema: Pod stolpiči bi uredili še štiri dodatne etaže, in sicer dve pritlični s servisnimi storitvami ter dve podzemni etaži z nekaj manj kot 300 parkirnimi mesti, stanovanjskimi kletmi, prostori za tehniko in poslovnimi arhivi. Dodatni 102 parkirni mesti bi umestili v spodnje pritličje skupaj s trgovino, tehniko in dodatnimi poslovnimi arhivi, v zgornje pritličje pa več poslovnih in gostinskih lokalov, trgovine in stanovanja. V pritličju bi uredili tudi več strešnih vrtov, javne površine in trg, plato in otroško igrišče ob bližnji cerkvi sv. Marije, v okviru projekta pa bi obnovili in smiselno uredili še okolico tamkajšnjega vrtca. Poleg tega je predvidena gradnja nadhoda čez hitro cesto, ki bi bil zaradi zagotavljanja minimalnih prometnih, funkcionalnih in konstrukcijskih višin dvignjen do 10,90 metra nadmorske višine.

Prerez načrtovanega projekta prikazuje vse njegove podzemne in nadzemne etaže (Vir: Studio Kalamar)

Javno objavljene slike nove soseske in okoliške ureditve so pri delu prebivalcev vzbudile upanje, da bo ta prostor končno doživel ustrezno prenovo in prispeval h dvigu kakovosti življenja v Semedeli in širše. Mediji poročajo, da naj bi projekt »Slavnik« oživil sedanje spalno naselje in Semedelo tesneje povezal s centrom mesta (Delo), sedaj popolnoma degradirano območje pa bi postalo še eno središče Kopra (ObalaPlus), ki bi predvidoma »prebivalcem nudilo storitve, javne programe in možnost druženja«, kot je za Primorske novice izjavil predsednik KS Semedela Marko Štrkalj. 

Toda ob kritičnem pregledu se zastavljajo mnoge pripombe in vprašanja. Arhitekta doc. dr. Boštjan Bugarič in Erik Juriševič ter krajinska arhitektka Mateja Filipič so v okviru Avtomatik Delovišča na dogodku »Branje Semedele« predlog ureditve območja Slavnika strokovno analizirali z več vidikov. Krajani, organizirani v civilni iniciativi Novi Slavnik, pa so županu najprej (podobno kot KS Koper-center) predlagali preložitev javne razgrnitve na čas, ko bodo epidemiološke razmere omogočale javno razpravo v živo (Na podlagi tega je dogodek s predvidenega 17. marca prestavljen na 31. marec), nato pa je civilna iniciativa Novi Slavnik krajevnim skupnostim Semedela, Za gradom in Koper Center posredovala izčrpne pripombe in predloge. 

Več o tem v prispevkih "Novi Slavnik" naj bo nov pristop do okolja in ljudi in prispevku o Branju Semedele.

Naslovna slika: Pogled na del prostora med načrtovanimi stolpiči (Vir: Studio Kalamar)  • Deli objavo