Ministrstvo za kulturo naj prepreči zlorabo občinskih glasil za politično propagando

Društvo novinarjev Slovenije argumentira, zakaj lokalne skupnosti ne morejo izdajati medijevDruštvo novinarjev Slovenije je Ministrstvu za kulturo poslalo pripombe na novelo Zakona o medijih, tudi o regulaciji občinskih »medijev«. Ujemajo se z našimi, ki smo jih že objavili (tukaj) in z njimi seznanili Ministrstvo za kulturo in Vlado RS.

Tako so zapisali:

Osnutek zakona o medijih izpostavlja pomembne težave, s katerimi se soočamo akterji na medijskem področju, vendar je ministrstvo pri njihovem odpravljanju oziroma regulaciji v noveli premalo ambiciozno in konkretno. Kot primera lahko navedemo problematiko občinskih glasil in obstoja političnih medijskih projektov.« 

Pri definiciji medija predlagajo

Pravni subjekt oziroma oseba, ki je pri notranjem ministrstvu registriran(a) kot politična stranka in z njo povezane osebe, ne more biti izdajatelj medija niti pri izdajatelju medija ne sme imeti lastniškega deleža. 

Samoupravne lokalne skupnosti ne morejo biti izdajatelj medija, prav tako pri izdajatelju medija ne smejo imeti lastniškega deleža. 

DNS je že večkrat opozorilo, da gre pri financiranju občinskih glasil za nedovoljene in netransparentne prakse, ki predstavljajo nelojalno konkurenco gospodarski panogi medijskega založništva. Zaradi finančne in strukturne odvisnosti občinskih glasil od izdajateljev, torej občin, je v njih močno okrnjena uredniška avtonomija. Občinska glasila se zlorablja za politično propagando aktualnih županov.

Ukrepi, ki jih MK predlaga v noveli ZMED za regulacijo občinskih glasil, so po našem mnenju nezadostni. 

Občine bi morale svojo pravico do javnega obveščanja lokalnih skupnosti uresničevati na transparenten in nediskriminatoren način preko javnih razpisov. Do razpisanih sredstev bi morali imeti enakovreden dostop lokalni in regionalni mediji. Neposredno financiranje občinskih medijev bi moralo biti prepovedano, ker gre po našem mnenju za nedovoljeno državno pomoč, ki povzroča distorzijo na trgu in bi kot taka morala biti predmet obravnave AVK. 

Glede na vse zlorabe, ki smo jim bili priča v preteklosti in glede na finančne težave lokalnih in regionalnih medijev, bi od MK pričakovali, da se bo zavzelo za spremembo zakona o lokalni samoupravi in občinsko obveščanje lokalne skupnosti omejilo na uradne informacije, ki jih občine objavljajo na svojih spletnih straneh. S tem bi vsaj poskušalo presekati povezave županov oziroma občin z »njihovimi« mediji, obveščanje javnosti o ostalem dogajanju v lokalnem okolju pa prepustilo lokalnim medijev. Želene vsebine bi lahko občine financirale preko transparentnih razpisov, v lokalnih medijih, ki niso pod popolnim in neposrednim nadzorom občin. Sklicevanje na lokalno samoupravo in avtonomijo je v primeru občinskih glasil le slab izgovor.

Če bodo občinski mediji še naprej dovoljeni, čemur nasprotujemo, pa bi moralo MK glede na to, da se praktično v celoti financirajo iz javnega denarja, po analogiji obeh javnih medijev ali medijev posebnega pomena predpisati tudi njihovo upravljavsko strukturo, ki bi omogočala uredniško neodvisnost od občin, ki so ustanovitelji izdajateljev ali izdajatelji občinskih glasil. 

Predlagano nezavezujoče mnenje izdajateljev lokalnih medijev na proračun občin po našem mnenju v praksi ne bo imelo nobenega učinka. 

Celotno besedilo DNS: Novela zakona o medijih premalo ambiciozna in konkretna


  • Deli objavo