Kulturni dom za razvoj vseh kulturnih dejavnosti

V centru Kopra imamo vsaj dve idealni možnosti, ki bi koprski kulturi rešili prostorske težave. To sta Servitski samostan in palača Totto Ex Gavardo.


Kot glasbeni pedagog, dirigent Obalnega komornega orkestra, dolgoletni predsednik Društva prijateljev glasbe Koper in upokojeni ravnatelj Centra za glasbeno vzgojo (danes Glasbene šole Koper), sem še posebno zavzet za stanje na področju glasbenega šolstva, glasbene kulture in kulture nasploh. 

S pričetkom delovanja umetniške gimnazije glasbene in likovne smeri sta Gimnazija Koper in Glasbena šola Koper pred 18 leti vsebinsko razširili svoj program. Pouk glasbenih predmetov poteka izključno v prostorih Glasbene šole Koper, zato so se močno povečale potrebe po dodatnih prostorih za individualni pouk inštrumentov in še bolj za skupinski teoretski pouk, zborovske vaje ter za vaje inštrumentalnih komornih skupin in orkestrov. 

V centru Kopra imamo vsaj dve idealni možnosti, ki bi koprski kulturi – ne samo glasbeni – rešili prostorske težave. To sta Servitski samostan (nekdanja porodnišnica) v Santorijevi ulici in palača Totto Ex Gavardo (nekdanji otroški vrtec) v Kidričevi ulici

Obe stavbi sta spomenika državnega pomena, ki trenutno propadata in čakata. Čakata na nov občinski svet, ki bo prepoznal njuno dragocenost in se odločil za odkup, prenovo in novo namembnost. V obeh je s temeljito in do prelepe stare arhitekture obzirno obnovo na voljo veliko manjših in večjih prostorov. V samostanu je tudi večja dvorana, ki bo odličen prostor za mnoge prireditve in koncerte, literarne večere in razstave ter za vaje večjih ansamblov in koprskih dveh simfoničnih orkestrov.

V obeh stavbah bo Koper končno dobil pravi kulturni dom za razvoj vseh kulturnih dejavnosti. Z dograditvijo podzemne garaže pod muzejskim trgom, bo zagotovljena tudi dobra dostopnost. Vse to bo prispevalo tudi k oživitvi predela Kopra med Muzejskim trgom, Kidričevo in Santorijevo ulico. 

Menim, da je ta vizija razvoja prostorskih pogojev za koprsko kulturo vredna truda pri iskanju evropskih sredstev.

Ob ustrezni politiki in volji bi Servitski samostan lahko postal kulturni dom za razvoj vseh kulturnih dejavnosti (Foto Božena Ambrozius)


  • Deli objavo