Koprsko zdravstvo – žrtev kadrovske trgovine in odsotnosti vsakršne strategije

Politiki in javni uslužbenci v Kopru premalo naredijo za izboljšanje zdravstva in že leta niso sposobni zastaviti razvojne strategijeObčane koprske občine je pred kratkim razburilo dogajanje v Zdravstvenem domu (ZD). Zaradi odhoda dveh zdravnic so namreč mnogi sredi poletja ostali brez osebnega zdravnika, o čemer so jih odgovorni iz Zdravstvenega doma zgolj birokratsko obvestili oziroma nekaterih sploh niso. Tako so morali več ur čakati, da bi se lahko vpisali pri zdravnici, ki še edina sprejema nove paciente.

Dogodek je samo eden od številnih pokazateljev v zadnjih letih, da se stanje na področju zdravstva v Kopru poslabšuje, da na prvem mestu ni zdravje občana in njegova čim krajša pot do njega, učinkovita in sodobna organizacija, vizija razvoja, ampak čista stihija. Slikovito bi to lahko opisali, da v digitalni dobi v ZD Koper še vedno delujejo in razmišljajo analogno, ustanoviteljici koprski občini pa za to ni mar, saj tako stanje dopušča ali celo povzroča. In to kljub drugačnim obetom v začetku mandata, kljub neprijetnim ugotovitvam Računskega sodišča, občinskega Nadzornega odbora in njegovih priporočil …

Postala podžupanja in pozabila na volilne obljube

Tudi zaradi problematike vodenja Zdravstvenega doma Koper in slabšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev smo se v Civilnem gibanju Skupaj leta 2018 odločili, da gremo na volitve in poskušamo prispevati k izboljšanju stanja. To smo zapisali v volilni program, v predloge novo izvoljenemu županu Alešu Bržanu in njegovi koordinaciji strank občinskega sveta ter poudarjali v konkretnih argumentih, s katerimi smo župana prepričevali, zakaj bi s podžupanjo iz vrst CG Skupaj in našim angažiranjem lahko poskrbeli za razvoj zdravstva po meri občanov.

Tako smo zapisali decembra 2018: »Področje zdravstva je v zadnjih desetih letih v naši občini stagniralo. Svet zavoda je deloval po liniji najmanjšega odpora in ga je potrebno čim prej zamenjati. Zaskrbljujoče je pomanjkanje zdravnikov in odsotnost javnih programov, ki so bili na voljo, kakor tudi razpršenost in nizek standard fizioterapije. ZD Koper se ni prijavil na razpis EU sredstev za umestitev Centra za krepitev zdravja (ZD Piran že izvaja dejavnost!), zato bo potrebno program uvesti čimprej v okviru občinskega finansiranja

CG Skupaj je svoje videnje sodelovanja na področju zdravja jasno opredelilo:

  • Občinski svet seznaniti s strategijo razvoja osnovnega zdravstva v MOK, s trenutnim stanjem in problematiko (kadrovski viri, organizacija, prostorske kapacitete). Če strategije ni, jo je treba nemudoma začeti pripravljati, za kar mora poskrbeti svet in vodstvo ZD Koper, ki potrebujeta kompetentne in strokovne kadre.
  • Hospic in negovalna bolnišnica;
  • Nove lekarne na podeželju; 
  • Nova ambulanta na Škofijah in v Marezigah;
  • Novi programi v ZD Koper in nadomestitev izgubljenih EU sredstev za Center za krepitev zdravja;
  • Ureditev statusa dolgoletne v.d. direktorice Obalnih lekarn Koper.

Župan je naš predlog sprejel, Olga Franca je dobila funkcijo, potem pa se je zataknilo. Ko bi bilo treba začeti delati na realizaciji programskih točk, zlasti priprave strategije, je postala podžupanja za CG Skupaj naenkrat nedosegljiva. Naše poti so se razšle, ona je obdržala funkcijo in 1.000 evrov mesečne nagrade, CG Skupaj je zapustil županovo koordinacijo, Skupaj je ostal brez predstavnika v občinskem svetu, občinsko zdravstvo pa je bilo še naprej prepuščeno starim praksam in trgovanjem.

Olga Franca z direktorjem ZD Igorjem Hrvatinom

Direktor omogočal preskakovanje vrst, na razvoj pozabil

To se je pokazalo že v drugi polovici leta 2019 z imenovanjem članov sveta zavoda ZD, še bolj pa z razpisom za novega direktorja, po katerem kandidatom ni bilo treba izpolnjevati nekih zahtevnih pogojev. Že takrat so se pojavila namigovanja, da je razpis vnaprej dogovorjen. Med tremi kandidati je bil izbran Igor Hrvatin, do tedaj v.d. direktorja, ki je to postal zadnje leto Popovičevega mandata. Stara nova članica sveta Jana Tolja je izbiro pojasnila z besedami, da jih je prepričal njegov program dela in načrt za prihodnost zdravstvenega doma.

Takoj naslednji dan sta iz sveta zavoda izstopila oba ankaranska predstavnika. Čeprav naj bi to storila iz osebnih razlogov, je bila izjava ankaranskega župana Gregorja Strmčnika zelo zgovorna: »Razlike med obema občinama v standardih nedopustnosti vmešavanja politike v suvereno in samostojno delovanje organov javnih zavodov so očitno tolikšne, da sta naša predstavnika ugotovila, da v takšnem načinu delovanja, ki očitno temelji zgolj na preglasovanju, nimata kaj iskati

Hrvatin je torej v obdobju Popovičevega županovanja odlično unovčil članstvo v stranki KJN, po zadnjih volitvah pa je začel podpirati novega župana, kar se mu je prav tako izplačalo.

V zahtevnih zadnjih letih, ko nas je pretresal covid in druge težave, se Hrvatin glede zdravstva v javnosti ni pojavljal, o vsem je govorila (in odločala?) strokovna direktorica Ljubica Bizjak Kolander.

Razen v dveh aferah, ko so mediji pisali o verjetnosti konflikta interesov in koruptivnega ravnanja. Igor Hrvatin je bil namreč skupaj s Francijem Matozom tudi družbenik in direktor (hkrati z direktorovanjem v ZD Koper) dveh bioplinarskih družb Bio-Elekt d.o.o. in Teratron d.o.o.. Ko je bil Igor Hrvatin   imenovan za vršilca  dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma, je ta začel sodelovati z odvetnikom Francijem Matozom in tudi z Odvetniško družbo Franci Matoz o.p., d.o.o., od julija 2018 do vključno novembra 2021 pa je bilo iz Zdravstvenega doma Koper obema podjetjema izplačano preko 70.000 EUR. 

Franci Matoz si je zaslužil tudi prednostno cepljenje proti covidu. Zdravstveni dom so že januarja 2021 obiskali zdravstveni inšpektorji in ugotovili, da je vodstvo Zdravstvenega doma Koper že takoj na začetku cepilne kampanje proti covidu-19 orkestriralo preskakovanje vrst tako, da so se lahko najprej cepili Hrvatinovi prijatelji. Starostna skupina po 65. letu pa je, na primer, prišla na vrsto šele maja. (Vir: https://www.dnevnik.si/1042951938)

V dveh letih covida tudi sicer Zdravstvenemu domu Koper ni šlo najbolje od rok, o čemer smo na blogu Skupaj že pisali (najbolj izčrpno 3. maja 2020 in 6. aprila 2021). Ljudi, ki čez vikend niso mogli na testiranje in posledično ne do zdravnika ter so imeli številne druge težave, je jezila še aroganca in nepripravljenost sprejemanja odgovornosti ravno s strani oseb na položajih, tudi na občini. 

Mladi zdravniki odhajajo. Zakaj?

In kaj je bilo oziroma v obdobju štirih let ni bilo narejeno, da bi lahko bila ocena primarnega zdravstva v občini boljša? 

Občina še naprej ponavlja povsem enak način podelitve koncesije, čeprav  sta nepravilnosti na tem področju ugotavljala Računsko sodišče in občinski Nadzorni odbor, ki je v poročilu po opravljeni reviziji zapisal, da »se zdravstvena dejavnost na primarni ravni, kot ena temeljnih zakonskih obvez občine, izvaja v neskladju z veljavno področno zakonodajo in brez upoštevanja smernic Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Brez jasno opredeljene dolgoročne ali vsaj srednjeročne strategije s cilji, ki so skladni z Resolucijo, je izvajanje te dejavnosti stihijsko.«

Strategije osnovnega razvoja osnovnega zdravstva tako še vedno ni in predstojnik urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec še vedno kot leta prej ponavlja, da je zakon pač ne zahteva. 

Nova lekarna na podeželju bo odprta šele prihodnje leto. Za ustanavljanjem ambulante na Škofijah je cela saga. Najprej jo je tri leta obljubljal Boris Popovič, za njim tri leta Aleš Bržan, potem so v prostore ambulante vložili 150.000 evrov. Vendar je ta zdaj odprta zgolj en dan na teden, ko v njej deluje koncesionar. Ambulante pa ne upravlja Zdravstveni dom, ampak krajevna skupnost.

A najhuje je, da je Koper v nekaj letih zapustilo kar sedem mladih družinskih zdravnikov. Po naših informacijah zaradi razmer v Zdravstvenem domu in odsotnosti jasne razvojne politike, kamor seveda sodijo tudi kadri.

Obvestilo na vhodu ambulante na Škofijah

 

V naslednjem prispevku pa se bomo podrobneje posvetili poročilu občinskega nadzornega odbora o problematiki primarnega zdravstva v občini.

 

 

 

 


  • Deli objavo