Javni poziv Občinski volilni komisiji in Državni volilni komisiji

Zaradi utemeljenega dvoma zahtevamo odgovore in ukrepanje za korektno izvedbo lokalnih volitev v MO Koper


V torek, 13. novembra, se začne predčasno glasovanje na lokalnih volitvah. V Kopru bo potekalo v prostorih občine, kar zaradi dogajanja v preteklosti in letošnjih izkušenj vzbuja veliko skrbi. Civilno gibanje Skupaj, Lista Naš kraj in županska kandidata Olga Franca in Gašpar Gašpar Mišič so namreč 18. oktobra oddali listine podpore občank in občanov. Do njih so prišle informacije, da OVK ni poskrbela za tajnost oddanih dokumentov in so bili le ti na dosegu nepoklicanih. V želji, da bi bile volitve res praznik demokracije brez dvomov v njihove izide, so Olga Franca, Civilno gibanje Skupaj, Gašpar Gašpar Mišič, Naš kraj – Lista Gašparja Gašparja Mišiča in Aleš Bržan, LAB – Lista Aleša Bržana poslali občinski in državni volilni komisiji poziv, naj zagotovita fizično varovanje volilnih skrinjic že po prvem dnevu glasovanja. Skrinjice morajo biti varovane ali deponirane izven dosega nepooblaščenih oseb in po standardih, ki ne dopuščajo dvomov o varni hrambi.

Besedilo javnega poziva

Spoštovani predsednik Občinske volilne komisije, dr. Miloš Senčur,

Civilno gibanje Skupaj, Lista Naš kraj in županska kandidata Olga Franca in Gašpar Gašpar Mišič so 18. oktobra oddali listine podpore občank in občanov. Do nas so prišle informacije, da OVK ni poskrbela za tajnost oddanih dokumentov in so bili le ti na dosegu nepoklicanih. Nekateri podporniki naj bi že dobili nedopustna opozorila. Zaradi navedenega vas pozivamo, da nam nemudoma sporočite:

  • Kje in kako so arhivirane in shranjene vse podporne listine?
  • Kdo se je z njimi seznanil in v kateri vlogi? 
  • So bile kopirane? 
  • V kakšnih omarah oz. depojih jih hranite in kdo je odgovoren za dostop do njih (ključi)? 
  • Ali so člani OVK podpisali posebno zavezo, da ne bodo županu in občinskim ter drugim osebam izdajali varovanih osebnih podatkov? 

Prosimo za kopije teh izjav, če obstajajo.

Nadalje ugotavljamo, da ste, dr. Senčur, tudi nadzornik Javnega stanovanjskega sklada MO Koper, ki je v 100% lasti občine; imenovani ste s strani MO Koper. Ta kolizija interesov in povezav ni etična in kaže tudi na veliko tveganje za neodvisnost najvišjega predstavnika OVK, ki mora delovati zakonito, transparentno in neodvisno. 

Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih občine, kar zaradi dogajanja v preteklosti in letošnjih doslej opisanih izkušenj vzbuja veliko nezaupanja. Pred štirimi leti je bilo več očitnih nepravilnosti pri izvedbi predčasnega glasovanja, zato vas pozivamo, da zagotovite fizično varovanje volilnih skrinjic že po prvem dnevu glasovanja. Skrinjice morajo biti varovane ali deponirane izven dosega nepooblaščenih oseb in po standardih, ki ne dopuščajo dvomov o varni hrambi. Prosimo za odgovor, kako boste za to poskrbeli.

Lokalne volitve morajo biti zakonite in poštene. To, kar izrazijo volivci in volivke, je potrebno do najvišje možne mere spoštovati in odpravljati vse nepravilnosti, ki prežijo na vsakem volišču.

Pričakujemo vaše konkretne odgovore in pojasnila. Prav tako pričakujemo odgovore Državne volilne komisije, ki bdi nad delom OVK in pomaga pri zagotavljanju zakonitosti in poštenega spoštovanja izražene ljudske volje. 

Lepo pozdravljeni. 

V Kopru, 9. novembra 2018

Podpisniki:

Olga Franca, Civilno gibanje Skupaj

Gašpar Gašpar Mišič, Naš kraj – Lista Gašparja Gašparja Mišiča

Aleš Bržan, LAB – Lista Aleša Bržana


  • Deli objavo