Ambulanta Škofije in učinkovitost občinskih uslužbencev

Obljubam navkljub se realizacija ambulante na Škofijah pomika k volilnem letu 2022 in naj ne bi bila v okviru ZD, ampak koncesijska.


Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. V sodobni lokalni samoupravi je poudarjena učinkovitost izvajanja javnih služb in demokratičnost sprejemanja odločitev s posebnim poudarkom na sodelovanju prebivalcev. V primeru uresničitve potreb krajanov Škofij po referenčni ambulanti v kraju in številnih obljub, ki so jih pristojni dajali zadnjih pet let, koprskim strokovnim delavcem in Zdravstvenemu domu Koper to ne gre najbolje od rok. Postavlja pa se tudi vprašanje integritete javnih uslužbencev.

Prazne obljube bivšega župana

Bivši župan Boris Popovič je Škofijam tri leta obljubljal ambulanto. Da je šlo zgolj za prazne besede, je kazal njegov izbor prostorov (najprej fitnes, nato avla dvorane zadružnega doma), ki za krajane nikakor ni bil sprejemljiv. Vsako leto znova so se na Verdijevi izgovarjali, da je treba pridobiti dodatni program družinske medicine. Ko je bil ta pridobljen, pa je bil izgovor, da ni prostorov. Za ping pong uradnih pojasnil je skrbel predstojnik urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec v sodelovanju s strokovno direktorico Zdravstvenega doma Koper Ljubico Kolander Bizjak. 

Ta brezploden proces, ki se Popoviču ni izšel niti v predvolilnem preračunavanju, je poenotil krajane v želji po ambulanti družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja (v preteklosti imenovani referenčna ambulanta). Svet KS   je tedaj celo soglasno podprl idejo, da bi bili prostori ambulante v prvem nadstropju zadružnega doma. Narisana je bila že prostorska rešitev, novo uporabno dovoljenje ne bi bilo potrebno, ker je bila tam enkrat že zdravstvena dejavnost, urediti pa bi bilo potrebno dvigalo, kar bi bilo tudi z vidika lažje in enakopravne dostopnosti  prostorov KS oziroma tajništva za krajane tako ali tako potrebno.

Ko je bivši župan začel obljubljati ambulanto, je imela KS Škofije 3.280 prebivalcev, lani jih je imela že 3.446. Med tem ima Ankaran s približno 3.000 občani dve ambulanti družinske medicine.

Ping pong stroke

Tudi aktualni župan Aleš Bržan je Škofijam takoj na začetku mandata obljubil ambulanto družinske medicine. A začelo se je vse znova. V letu 2019 je bil  dvakrat ogled primernih prostorov, čemur je sledil izbor najprimernejšega na lokaciji bivše lekarne in nepremičninske agencije v občinski lasti. Župan je ponovno zahteval, da se na  Škofijah opravi anketa (čeprav so se v preteklosti o tem že dvakrat izrekli, tudi na zboru krajanov) ali si krajani ambulanto želijo in si bodo v njej tudi izbrali osebnega zdravnika. Anketa  je bila opravljena poleti istega leta. Ko je končno  kazalo, da je ponovno vse preštudirano,  je župan Bržan na seji sveta KS decembra 2019 obljubil, da bo ambulanta odprla vrata v letu 2020.


Obljubi navkljub je znesek, potreben za ureditev ambulante, izpadel iz proračuna za leto 2020. Timotej Pirjevec in Ljubica Kolander Bizjak pa sta nadaljevala z že znanim ping pongom: treba je pridobiti dodaten program (Koper je v tem času dobil vsaj enega vsako leto), ni še zagotovljenih prostorov, pomanjkanje družinskih zdravnikov je veliko … Ministrstvo je dodelilo program, prostorov še vedno ni bilo,  pogodba z nepremičninarjem še ni bila prekinjena …

O usodi škofijske ambulante smo v CG Skupaj večkrat postavljali vprašanja, konec lanskega leta tudi preko svetnika Levice Alana Medveša (vprašanja in odgovori so v prilogi 14---odgovori---svet15-6.pdf). Ne samo, da ni ambulante, tudi informacij, kaj se z njo dogaja, ni - ne z občinske in ne s strani KS. Krajani Škofij so dobili na začetku letošnjega leta na letaku zgolj suhoparno informacijo, da ambulanta letos bo. 

Ambulanta s koncesijo

Za prikaz učinkovitosti in transparentnosti  dela pristojnih na občini, objavimo nekaj lanskoletnih vprašanj CG Skupaj o tem projektu in odgovor občine, ki do zdaj javnosti niso bili predstavljeni.

Vprašanja CG Skupaj:

  • Ali se bo uresničila obljuba župana iz lanskega leta (2019) na svetu KS Škofije, da bo po skoraj 4 letih dogovorov in obljub realizirana ambulanta družinske medicine na Škofijah? 
  • Ali ima obljuba župana o odprtju ambulante družinske medicine v letu 2020 za seboj tudi kakšen formalni sklep župana, sveta zavoda Zdravstveni dom?  
  • Bodo spoštovani sklepi zborov krajanov in sveta KS Škofije, da dobijo ambulanto družinske medicine  (v preteklosti imenovano referenčno ambulanto družinske medicine), torej ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja? (Poleg zdravnika in medicinske sestre oziroma tehnika zdravstvene nege v tem primeru paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki nadzoruje kazalnike določenih kroničnih bolezni ter opravlja preventivne preglede). 

Iz odgovora MOK:

"Glede ureditve splošne ambulante družinske medicine na Škofijah je bila leta 2019 izvedena prostorska preveritev ter ocena investicije, ki bi omogočala umestitev ambulante družinske medicine na osnovi podeljene koncesije. Zato v letu 2020 v občinskem proračunu niso bila zagotovljena sredstva za ureditev prostora. Potekale so aktivnosti za izpraznitev poslovnega prostora, ki je bil v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Škofije določen kot lokacija bodoče ambulante. V predlogu občinskega proračuna za leto 2021 bodo predvidena sredstva za ureditev ambulante. Formalni sklep župana glede odprtja ambulante ne obstaja."

Če sklenemo: Obljubam navkljub se realizacija ambulante na Škofijah pomika k volilnem letu 2022. V petih letih ni bil sprejet noben sklep, s katerim bi se občina zavezala k ureditvi ambulante. V nasprotju z izraženo voljo krajanov o ambulanti družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja v okviru ZD Koper, naj bi Škofije dobile koncesijsko ambulanto. V svežem rebalansu proračuna izpred nekaj dni pa v obrazložitvi piše "Izvajalec programa bo predvidoma ZD Koper."  

Pa razumi, kdor more.

 

 


 

 

 


  • Deli objavo