Osebno stališče

Volivci smo siti kadrovskih manipulacij in iskanja obvodov občinske oblasti, rekli smo jim ne na zadnjih volitvah in pravimo jim ne tudi sedaj


Robert Šuc je županov človek, Alešev prijatelj, sopotnik in garač v volilni kampanji ter še kaj, kar sodi v njun osebni odnos. Dobro se poznata, zgradila sta medsebojno zaupanje, to pa je pri odgovornem delu vodenja občine zelo pomembno. Zato je razumljivo, da si ga župan želi ob sebi in to naša zakonodaja tudi dopušča. Gre za posebno obliko zaposlitve, ki funkcionarjem ob izvolitvi omogoča neposredno zaposlitev osebja v njihove kabinete. Kar je koprski župan ob začetku mandata tudi storil in Roberta Šuca zaposlil kot svetovalca.

In do tu nič narobe, če nam je všeč ali ne.

A robatost in bolj grobe metode niso vsem všeč. Mnogo je tudi tistih, ki si želijo nazaj bivšega župana in uporabljajo prav tako svoje metode, kako bi diskreditirali sedanjega župana. Kako si drugače razlagati na primer prisluškovanja? Verjetno si mikrofonov niso nastavili sami in prisluhov tudi niso pošiljali novinarjem, ali kaj.

Kakorkoli. Župan je »padel na finto«, zaradi pritiska javnosti in nasprotnikov prekinil pogodbo s svetovalcem, potem pa so se začeli iskati taki in drugačni obvodi, kako Šuca ohraniti v bližini in na plači. (Da je bilo tako, kaže tudi podatek, da je Šuc šele 26. maja letos odprl s.p.) To pa je narobe, ker ni več transparentno. Volivci smo bili siti tovrstnih manipulacij za naš denar pod bivšim županom in smo jim rekli NE.

Izumljanje nekega novega »nadzora« za javno podjetje, ki je pri svojem delovanju zavezano spoštovati številne zakone, med drugim zakon o gospodarskih javnih službah, o financah, lokalni samoupravi, je povsem neprimerno in škodljivo. Podjetje ima svoje organe, ima direktorja s svojimi nalogami, odgovornostmi in pooblastili, v upravi so službe za kontroling, informatiko, odnose z javnostmi ... Marjetica ima svoj nadzorni svet prav tako z natančno določenimi pooblastili in nalogami.

Župan pravi, da je hotel razbremeniti delavce Marjetice, a se je zgodilo prav nasprotno. V delujočo organizacijo dela se je namreč vnesla ena sama zmeda. Ta je prisotna že od začetka mandata, z dvomljivim imenovanjem direktorja in njegovo odstavitvijo, odstavljanjem nekaterih članov nadzornega sveta, nastavitvijo začasnega direktorja.

Kakšna sporočila dobivajo zaposleni in občani od vodstva občine, ki v letu in pol ne zna poskrbeti za odgovoren in strokoven odnos glavnega ustanovitelja (manjši solastnik je tudi občina Ankaran) do svojega podjetja? In končno, vse to ne razbremenjuje, ampak obremenjuje tudi občane in naše položnice.

Leta in leta smo lahko spremljali, kako se je koprsko komunalno podjetje zlorabljalo za različne namene. Problem učinkovitosti in nesmotrnosti na področju donacij in sponzorstev, reprezentance (pršuti), obvladovanju tveganj pri izvajanju storitev zunanjih izvajalcev in drugega je ugotavljalo tudi Računsko sodišče. Da ne govorimo, kakšno breme je padlo na Marjetico v volilnem letu 2018, od sporne nabave velikih zaslonov do furjastega zasajanja novega parka tik pred volitvami, kar vse je prineslo tudi izgubo v poslovanju.

Ko danes govorimo, da ni vse tako čisto ali urejeno kot je bilo, je zato potrebno upoštevati tudi, koliko novih površin za košnjo je dobila Marjetica v mestu, kako je poleti treba zalivati in vsakih pet dni kositi. Seveda samo v mestu, za zaledje že zmanjka denarja in ljudi.

Marjetica zato ne potrebuje novega in novega nadzora ali umazanih poslov, ampak stabilno in strokovno vodenje, jasne cilje, ki bodo zajeli vso občino, in primerno organizacijo dela. Zlasti pa, da se končajo stare prakse vodilnih na občini, ki vse prevečkrat v njej vidijo le denar in obvode za njegovo trošenje.


  • Deli objavo